april 2019 / District 110AZ

LENTENIEUWSBRIEF 110AZ

Beste Lionsvrienden en -vriendinnen,

 

Voor u ligt weer een DG Nieuwsbrief, de derde van dit jaar. Hopelijk kunt u de inhoud waarderen en levert de brief weer wat wetenswaardigheden op! Blijf vooral reageren via fjmarcus56@gmail.com n.a.v. deze Nieuwsbrief; alleen zo kunnen we de onderlinge communicatie verder verbeteren.
De eerdere brieven gemist? Zie hier op onze districtswebsite te vinden. Daarop staan overigens nog wel meer wetenswaardigheden. De moeite van het bestuderen waard!

 

Terugblik 6 april 2019: de Voorjaars districtsconventie

We hadden dit keer gekozen voor een formule waarbij ook familieleden meer bij de dag konden worden betrokken. Daar werd nog maar aarzelend gebruik van gemaakt. Met het Archeon, waar de Conventie deze keer plaats vond, was een mooie toegangsregeling afgesproken. Zo’n 70 Lions met familie maakten hiervan gebruik. Dat is nauwelijks spectaculair te noemen, maar toch: het begin is er. De aankomend districtsgouverneur, Siep Eilander, heeft al aangegeven deze ingezette koerswijziging te zullen vasthouden. In elk geval was het aantal clubs dat vertegenwoordigd was toch weer wat groter dan vorig jaar, hetgeen ik toch als een opsteker heb geïncasseerd.

Ik heb teruggeblikt op de realisatie van de voornemens die ik een jaar geleden mocht presenteren. Een aantal zaken zijn goed gelukt, zoals de toenemende landelijke publiciteit over de lions, de presentatie van een extra dikke Lion in Assen voor promotiedoeleinden en het Landelijke actieweekend; andere dingen vallen tegen, waaronder de ledenaanwas. Ik verwacht een kleine terugloop, waardoor we mogelijk net onder de 2.000 leden zullen eindigen – alle inspanningen voor nieuwe aanwas ten spijt. Hoofdoorzaak is de vergrijzing, maar het uittreden van een aanzienlijk aantal seniore leden uit een van de clubs, zonder dat zij de aangeboden Club Branch constructie hebben aangegrepen om binnen de Lions door te gaan, is voor mij wel een bittere pil. Het argument dat zij op die wijze ruimte maken voor verjonging is nog te volgen, maar juist de Club branch constructie is bij uitstek geschikt om meer wervingskracht te genereren!

Toch was er veel goed nieuws. De kandidaten Siep Eilander (Lc Zoetermeer De Meerbloem) voor de functie van Districtsgouverneur,  Gery Groen (Lc Leiden Lugdunum Dualis) voor de functie van

1e Vicedistrictsgouverneur en Marianne Knijnenburg (Lc Voorburg Prinses Marianne) voor de functie van 2e Vicedistrictsgouverneur werden unaniem gekozen. Datzelfde gold voor John van der Meer (Lc Woerden Castellum Laurum), herkozen als Districtspenningmeester, en Bert van Eken (Lc Zoetermeer)  als Districtssecretaris. Ook werden Jan van der Wijngaart (Lc Krimpen aan den IJssel) en Henk van der Hee (Lc Westland) beiden als lid van de kascommissie herkozen.

Tevens werden het werkplan en de begroting voor het verenigingsjaar 2019-2020 – na een inspirerende toelichting door Siep Eilander - goedgekeurd.

Tot slot was er een warm pleidooi van collega-districtsgouverneur Rob Viveen, die ons opriep de Special Olympics 2002 in Den Haag te ondersteunen. Enthousiaste reacties van diverse aanwezige clubvertegenwoordigers doen vermoeden dat het daarmee wel goed komt.

Bij de afsluiting was er een speciaal bedankje aan de vertrekkende Districtssecretaris, Marianne Knijnenburg. Zij heeft zich de afgelopen 6 jaar tomeloos ingezet om de opeenvolgende Kabinetten administratief op koers te houden en dat is haar prima gelukt! Fijn dat zij een nieuwe stap heeft gezet onderweg naar het gouverneurschap.

Vervolgens trok het gezelschap naar de Arena van het Archeon, waar eerst kon worden gekeken naar een gevecht tussen twee gladiatoren. Het enthousiaste publiek zag hoe een van hen, de winnaar, zijn vrijheid herkreeg en hoe de ander een ervaring rijker was geworden. Vervolgens liep de arena leeg en bleef het Lions smaldeel over om de strijd te zien om de Best Project Award 2018-2019. Er waren 8 inzendingen binnengekomen als reactie op onze oproep – een bescheiden aantal, maar ook hier geldt; het begin is er! Drie inzendingen streden in de arena om de wisselbeker: 

 • 5 Lions-Leoclubs uit Utrecht brachten een boekenbeursproject in,
 • LC Rijnwoude met de fietstocht Omloop van het Groene Hart en
 • LC Leiderdorp streek uiteindelijk met de publiekseer met hun project Leiderdropjes, waarvan de opbrengst ging naar het lokale Hospice.

Hiermee is de trend gezet voor een herhaling in 2020. Hopelijk doet uw clubproject dan ook mee…..
De diverse ingediende projecten zullen overigens worden opgenomen in de Club databank – zodat ook andere clubs van de formule kunnen profiteren.

Al met al kijk ik terug op een geslaagde dag, die met een mooie middagzon en een gezellige borrel eindigde.

 

Vooruitblik Lionsjaar 2019-2020 door Siep Eilander, inkomend districtsgouverneur

Als clubs kijken jullie al vooruit naar het komende Lionsjaar 2019-2020. De clubfunctionarissen worden benoemd en het jaarprogramma krijgt aandacht. Mijn vraag aan jullie is om daarbij rekening te houden met het volgende.

 1. Nationale Lions Actiedag op en rond 18 april 2020. Dit jaar vond dit voor de eerste maal plaats – op 12-14 april. We willen dit een jaarlijkse traditie maken, die gaat groeien. Als doel in 2020 nemen we bestrijding van kinderkanker, waarbij gedacht wordt aan de clubs te vragen de helft van de opbrengst te doneren aan een landelijk doel, te weten het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De andere helft kan dan bestemd worden voor een lokaal doel gerelateerd aan kinderkanker. Mijn oproep is om dit op je jaarprogramma een plek te geven.
 2. Op 12, 13 en 14 juni 2020 vinden de Nationale Spelen van de Special Olympics plaats, dit keer in Den Haag.  Lions Nederland is daarmee sinds jaar en dag verbonden. Voor de organisatie zijn naast geld heel veel ‘handjes’ nodig. Daarbij denken we natuurlijk aan de clubs in ons district. Een betekenisvolle, maar ook leuke hands-on-activiteit die je met een aantal clubgenoten kunt oppakken.  Over het hoe en wat komen nog nadere mededelingen, maar het zou fijn zijn als je dit alvast in de agenda wilt noteren.
 3. De conventie van ons district 110AZ is op 4 april 2020. Die willen we mede het karakter geven van een ‘leuke leden- en familiebijeenkomst’,  zoals dit jaar in Archeon. Graag hoor ik daarvoor suggesties. Wat zou een leuke plek zijn om dit te organiseren, en zijn er mensen die daarbij willen helpen? Is er wellicht een club die dit evenement zou willen hosten?
 4. Noteer ook alvast de avond van 14 november 2019. Dan organiseren we een ledenontmoetingsavond met een interessant programma waarbij leden in allerlei hoedanigheden (van nieuw lid tot clubpresident) met elkaar kennismaken en informatie uitwisselen. Ook zullen we die avond stilstaan bij de in de afgelopen periode overleden leden.

Siep Eilander, inkomend districtsgouverneur

 

Terugblik op het Nationale Lions actieweekend 12-14 april

In ons district hebben tot nu toe zo’n 10 clubs positief gereageerd op de oproep van de Gouverneursraad om mee te doen met dit Actieweekend, waarbij de opbrengst zal worden geschonken via de Stichting Semmy aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht t.b.v. onderzoek naar de bestrijding van kinderkanker. De definitieve opbrengst is helaas nog niet bekend, maar ik houd u op de hoogte! Het is de bedoeling dat het resultaat tijdens het bezoek van de International President, Gudrun Yngvadottir begin juni wordt bekend gemaakt. Mocht u als club, dit lezend, alsnog een bijdrage willen overmaken, dan kan dat – ik zou het zelfs zeer waarderen – op bankrekeningnummer NL 56 ABNA 0557 0921 83 van de Stichting Lions Hulpfonds onder vermelding van Stichting Semmy. Bij voorbaat dank!

 

Peace Poster Contest

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid aandacht aan dit project besteed. Alleen is het thema toen niet goed vermeld. Dat thema luidt: “Journey of Peace” (De reis van Vrede). Meer informatie vindt u ophttps://www2.lions.nl/vredesposterwedstrijd-1#top

 

Verzekeringen

Regelmatig bereiken ons vragen over verzekeringen in relatie tot georganiseerde activiteiten door Lionsclubs. Alle informatie vind u op https://archief.lions.nl/apps/files/?dir=/1.%20Landelijk%20MD110/Lionshandboek/hoofdstuk%2010%2C%20VERZEKERINGEN&fileid=433758#pdfviewer . Van belang is het om te beseffen dat er in beginsel niets is verzekerd, totdat u zich bij de aldaar genoemde verzekeraar meldt. Een eigen verzekering afsluiten – gesponsord of niet – kan natuurlijk altijd.

 

Privacy en AVG

Naar aanleiding van gestelde vragen op de Districts Najaarsconventie in oktober 2018, is eind februari 2019 een voorlichtingsavond georganiseerd, waarbij Lion Paul Korremans als Functionaris Gegevensbescherming Lions Nederland  een uitgebreide presentatie heeft gegeven. Het verslag daarvan vind u HIER

Naar aanleiding daarvan willen we 5 punten benadrukken:

 1. Verwijs op de clubwebsite voor de privacyverklaring naar de website van Lions Nederland: https://www2.lions.nl/privacyverklaring#top
 2. Als er externe activiteiten plaatsvinden, stel dan voorwaarden en laat je in deze inspireren door de voorwaarden van de Prinses Marianne club. Deze zie je HIER.
 3. Nieuwe leden (maar ook oude) open Lolas (via de app) en vink de kruisjes af en bepaal op die manier welke persoonsgegevens je publiek wilt delen.
 4. Gebruik bij mailberichten aan groepen de BCC-optie.
 5. Vraag bij het maken van foto’s vooraf of er bezwaar is, dat de foto’s gemaakt  en gepubliceerd worden.

Uw privacy (AVG) en de ledengegevens

Als gevolg van de nieuwe privacy wetgeving moeten alle Lions toestemming geven welke persoonsgegevens in LOLAS, het Lions administratiesysteem, zichtbaar zijn buiten de eigen club. Indertijd, toen we nog jaarlijks een ledenboek hadden, kon iedere Lion die gegevens vinden. Die tijd is echter voorbij.

In LOLAS staan sinds 23 juni 2018 onder de kop PRIVACYINSTELLINGEN alle onderstaande vinkjes uit 
-             Adresgegevens
-             Contactgegevens
-             Clubgegevens
-             Partnergegevens
-             Bedrijfsgegevens
-             Geboortedatum
-             E-mailadres bij Lions Nederland applicaties
-             E-mailadres bij LCI

De Gouverneursraad doet een dringend beroep op u allen om in LOLAS die vinkjes weer aan te zetten. 
Hoe doe je dat? Ga naar https://lolas.lions.nl/ en kies in de linker kolom voor inloggen en vervolgens voor inloggen in LOLAS.  Vul de inloggegevens in: uw emailadres plus uw password.

Mocht u dat laatste niet (meer) weten, dan kunt u een nieuw password aanvragen. Dat merk je vanzelf bij het inloggen.
Kies vervolgens uw eigen ledenkaart, zet de vinkjes onder de kop privacy instellingen en klik daarna op de knop OPSLAAN (rechts bovenaan). Lukt dit niet zelf, raadpleeg dan uw clubsecretaris.

 

Clubvormen

Naast de gewone clubvorm bestaan de Club Branch en de Specialty Club.

Zie voor de start van een nieuwe club https://archief.lions.nl/apps/files/?dir=/1.%20Landelijk%20MD110/Lionsha...

 

Club Branch: de clubbranchformule (tak) is sinds enkele jaren beschikbaar. Elke Lionsclub kan een Club Branch vormen. En elke Club Branch in spé kan zelf een parentclub ‘werven’. Enige voorwaarde is dat beide in hetzelfde district moeten zijn gevestigd.  Zo’n Club Branch kan al worden gevormd bij 5 of meer leden. Een clubbranch is ook verbonden aan een bestaande club. Deze club fungeert feitelijk ook als sponsorclub voor de Club Branch, maar wordt  hier dan parentclub (stam) genoemd. De clubbranch heeft bij registratie bij LCI meteen een formele status en haar leden zijn direct Lion. Club Branch en haar leden hebben dezelfde rechten en plichten als reguliere Lionsclubs, behalve het stemrecht op conventies. Omdat de Club ranchleden ook administratief lid zijn van de parentclub komt hun stemrecht daar tot uitdrukking. Als de clubbranch 20 leden heeft kan het charter worden aangevraagd en verkrijgt het daarmee de status als reguliere Lionsclub. Recente voorbeelden zijn CB Gouda Hera en CB Rijswijk.

 

Specialty club: hierbij verbindt een bepaald thema de clubleden met elkaar. Voorbeelden zijn alle Engels sprekenden in een club, of eigenaren van een classic car, of van een bepaalde afkomst, zoals mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Zie verder https://www2.lions.nl/specialty-clubs#top

  en 

https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/specialt...

 

Overigens kennen we binnen de club een zevental lidmaatschapsvormen. Zo zijn er actieve leden, buitengewone leden, ereleden, vrijgestelde leden, leden voor het leven, geassocieerde leden en geaffilieerde leden. Zie verder Sectie 2, artikel 19, van de statuten.

 

 

AGENDA

 • Zaterdag 25 mei, Assen, Van der Valk, Nationale voorjaarsconventie –> aanmelden 
 • Vr 5 - ma 8 juli, Milaan, LCI International Convention 2019 – informatie 
 • Zaterdag 13 juli, Locatie n.t.b., 2019-2020 Kabinetswisseling

 

Ik hoop dat ook deze Nieuwsbrief jullie weer wat wijzer heeft gemaakt m.b.t. regionale en landelijke Lionsthema’s. Daar waar gewenst is het Kabinet gaarne bereid jullie te ondersteunen, onder andere met ideeën voor ledenwerving en diverse acties. Persoonlijk hoop ik velen van jullie de komende periode te ontmoeten bij mijn clubbezoeken of een van de andere activiteiten. Dan kan ik jullie bijpraten over o.a. de voortgang die we maken met  

 

Namens het Kabinet wens ik jullie mooie zonnige weken toe, met veel inspiratie en plezier tijdens de diverse clubactiviteiten!

 

Met Lionsgroet,

Frank Marcus, DG 110AZ