Waarde Lions en Leo’s,

Het is mij een genoegen u de eerste nieuwsbrief te sturen van dit fiscal year!

Maandag 4 september 2017 kwam het dagelijks bestuur van ons district voor het eerst dit seizoen weer bij elkaar. Het zomerreces zit er dus op en voor de meesten van ons liggen de zomervakanties achter ons. Tijd dus om elkaar even bij te praten over wat komen gaat. Maar eerst nog even een korte terugblik.

 

Internationale 100ste Lions Conventie Chicago

      

Als inkomend DG (elect) was ik aanwezig bij deze grootse viering van 100 jaar Lions tijdens de Internationale Conventie in Chicago (30 juni tot 3 juli). Inderdaad, groots en indrukwekkend, met tussen de 30.000 en 35.000 Lions bij elkaar om 100 jaar Lions te vieren, maar ook te luisteren naar onze nieuwe internationale president dr. Naresh Aggarwall en natuurlijk het inhoudelijke programma met daarin de indrukwekkende toespraken van mr. Al Gore en mr. Ban Ki Moon, over duurzaamheid, klimaat en maatschappelijke keuzes. De toespraak van Al Gore en Ban Ki Moon waren zeer inspirerend, actueel en ronduit duidelijk voor wat betreft de boodschap aan de regering Trump over de milieu-akkoorden. Uitspraak van mr. Ban Ki Moon hierover aan het adres van de regering Trump: ‘You are on the wrong side of history’. Aan het eind van de Conventie vond natuurlijk de installatie plaats van alle (circa) 780 nieuwe gouverneurs uit de hele wereld. Voor mij, als DG elect ging aan de Internationale Conventie de verplichte training voor inkomende gouverneurs vooraf. Vier volle dagen over Lionsland, inspiratie en motivatie. Een eye-opener was ook om te zien hoe de rol van serviceclubs verschilt tussen culturen en hoe bijzonder Noordwest-Europa daarbij eigenlijk is met haar sociaal beleid waarbij de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor armoedebestrijding. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten en veel andere landen waar de overheid deze verantwoordelijkheid, op basis van principiële keuzes afwijst en het daar de verantwoordelijkheid van het individu is. De rol van serviceclubs wordt dan echt anders. 

Leo Europa Forum 2017

Van 13 tot 18 augustus 2017 vond in Ermelo het Leo Europa Forum plaats, met de viering van 60 jaar LEO’s. Dit forum was georganiseerd door de Nederlandse LEO’s.

          

De IPDG van 110AZ en ik waren aanwezig op de feestavond in de dierentuin in Amersfoort. Het was een groot succes met bijdragen van de inkomend international president Gudrun Yngvadottir uit IJsland (zij volgt in 2018 Naresh Aggarwall op) en onze international director Elisabeth Harderer. Ook hier stonden We Serve en duurzaamheid centraal. Eindelijk een vrouw, geweldig!! Het werd tijd.

Europa Forum 2017 in Montreux (28-30 september; inschrijving voor belangstellenden staat open)

Wat er ook binenkort op het programma staat is het Europa Forum 2017. Hét platform voor de samenwerking van de Lions binnen Europa waar de ontwikkelingen en samenwerking tussen de landen rondom veel inhoudelijke programma’s worden uitgewisseld. Zoals duurzaamheid, Lions Quest, het Peace poster programma en alfabetisering. Samen kunnen we meer en meer van elkaar leren.

Tijdens het Europa Forum wordt ook met elkaar vastgesteld hoeveel jongeren ieder land naar welk land kan sturen tijdens de jeugduitwisseling en hoeveel jongeren ieder land ontvangt.

          

Maar er gebeurt nog meer tijdens dit forum. Bijvoorbeeld de internationale verkiezing van de Europees Young Ambassador. Hieraan neemt vanuit Nederland Xavier Friesen uit Venlo deel als kandidaat. Zijn verhaal en presentatie op onze op de voorjaarconventie was indrukwekkend! 

Hetzelfde geldt voor het Lions Europaforum Muziek Concours (LEMC), dit jaar met alsinstrument trompet, waaraan voor Nederland Mechthild Drop aan deelneemt. Zij won de finale van de nationale competitie in mei op Kasteel Maurick in Vught.

 

Centennial Symposium Lions & Duurzame Leefomgeving (zaterdag 14 oktober Koepelkerk Amsterdam)

Er komen gerenommeerde sprekers zoals Marc Calon (LTO), Abdelhuheb Coho (Gem. Amsterdam), Jan de Boer (Dura Vermeer) en Jan van Betten (Nudge). De volgende thema’s staan centraal: ‘Duurzame Voedselvoorziening’, ‘Circulaire Economie’ en ‘Gebruik van (agrarische) reststromen, onder andere in de bouw’. Er is veel aandacht voor creativiteit, vernieuwing en ‘hoe het ook anders kan’ en natuurlijk ook mooie pitches vanuit 110AZ t.w.: van o.a. LC Den Haag Scheveningen met het project “Theater/Rockshow Future Wubbo Ockels: Save Mother Earth (zie trailer op de districts en landelijke website)

 

Introducties en trainingen

Zowel landelijk als vanuit het district willen we de organisatie ondersteunen en versterken bij groei en vernieuwing. Om meer mensen te kunnen bereiken met ‘We Serve’ is het belangrijk dat Lions bekend zijn met de organisatie en wat het betekent Lion te zijn. Maar ook welke (hulp)middelen er zijn en hoe je je weg kunt vinden in het veranderende communicatie-oerwoud. Dus besteden we daar de komende tijd flink aandacht aan met bijeenkomsten en trainingen.

Binnen ons district organiseren we:

introductie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor inkomende clubpresidenten, -secretarissen, web-masters en ICT-coördinatoren, bijeenkomsten met zonevoorzitters en coördinatoren waarin ze ervaringen kunnen delen en ideeën voor zoneactiviteiten kunnen uitwisselen.. Karin Timm (coordinator GLT zal u hierover informeren.

En op landelijk niveau:

Een driedaagse training voor Lions die zich verder willen ontwikkelen binnen bestuur en commissies op district- en landelijk niveau. Deze training vindt plaats vanuit het LCI Regional Lions Leadership Institute van 10 tot en met 12 november 2017 in Papendal bij Arnhem. Graag verwijs ik u naar de website voor de wervingsbrief en de aanmelding hiervoor. Heeft u jonge en enthousiaste kandidaten in uw club die het leuk vinden om door te groeien binnen onze lionsorganisatie, dan nodigen wij u graag uit om die kandidaten uit uw club naar voren te schuiven. De kosten voor deelname zijn € 100. Belangstellenden kunnen zich melden bij Karin Timm (coördinator GLT).

 

Start van seizoen

Na onze bijzonder geslaagde Kabinetswissel op kasteel Wickenburgh in ‘t Goy, wensen wij als kabinet en dagelijks bestuur alle leden binnen ons district een heel plezierig Lionsjaar 2017/2018, veel succes bij alle acties met veel ‘Fun’ in We Serve! 

          

 

 Dick Diekhuis, Gouverneur District 110AZ