Ontdek de wereld met het Lions International Youth Exchange Program !!

Lions doelstelling nummer één is, om “een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld te bevorderen”. En jongeren hebben de toekomst. Met Lions Internationale Jeugduitwisseling reizen daarom zomers circa 4.500 jongeren over de hele wereld naar Lions jeugdkampen en gastouders, om de cultuur van binnen uit te leren kennen. Dat is uniek.

Kent u een jongere van 17 – 20 jaar die het leuk vindt hieraan mee te doen? Die redelijk Engels spreekt en sociaal is ingesteld? Dan kan diegene vanaf 15 oktober tot 15 januari een aanvraagformulier opvragen bij de districtscoördinator Jeugduitwisseling. Die geeft alle informatie. Ook staat informatie vermeld op onze website youth.lions.nl bij Nederlandse jongeren en bij Taken voor Lionsclubs.

Voor de buitenlandse gasten die naar Nederland komen, organiseren de Nederlandse Lionsclubs de drie jeugdkampen en de daar aan vooraf gaande gastouderperiode (homestay). De district coördinatoren Jeugduitwisseling coördineren dit allemaal.

Noord (district AN en BN), Midden (AZ en BZ) en Zuid (CW en CO) werken hierin paarsgewijs samen. Het jeugdkamp bij de één, en de homestay bij de ander. Aangewezen zones zijn elk jaar aan de beurt, voor het jeugdkamp of voor de homestay. Zie het Meerjarenschema op youth.lions.nl/meerjarenschema.

 

Informatie voor 2018:

Homestay Overoceaners : 7 – 22 juli

Homestay voor Europeanen :14 – 22 juli

Jeugdkampen: van 22 juli tot 1 aug.

District AZ in 2018: organisatie jeugdkamp door zones 3B en 4A.

Neem voor meer informatie e.d. contact op met de districtscommissarissen: YEC110AZ@lions.nl


Karina van den Berg

 

 

 

Marlies Haazebroek-Buijsen

 

 
Ontdek de wereld met het Lions International Youth Exchange Program !!