Young Ambassadors

Het Young Ambassadors programma is een Europese wedstrijd voor jongeren tussen 15 en 18 jaar op 30 juni 2018, die zich langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Zij moeten dit in het openbaar kunnen toelichten voor een groter gezelschap en voor vertegenwoordigers van de media. Hun inzet kan zijn binnen hun buurt, op school, in het werken met ouderen, jongeren, vreemdelingen e.d. en zij zijn daardoor een voorbeeld voor andere jongeren en laten al jong een grote mate van verantwoordelijkheid en initiatief zien.

Met hun deelname kunnen zij op het niveau van het district, van het MD en eventueel op het Europa Forum geldprijzen voor hun project winnen, voor henzelf vormt dit een leerzame en onvergetelijke ervaring en Lions clubs kunnen inspiratie opdoen voor fonds werving.

Het programma is in Engeland al meer dan dertig jaar een vast onderdeel van de Lions activiteiten. In 2008 werd het een onderdeel van het Europa Forum en in 2013 deed Nederland voor de eerste keer aan deze Europese competitie mee. Het project van Jip Maathuis werd dat jaar meteen de winnaar. Jip had vanaf zijn negende chocoladeletters verkocht met een opslag die bestemd was voor War Child. Hij had daarmee zo'n succes dat hij het niet meer alleen af kon en een organisatie moest opzetten van meerdere kinderen onder zijn leiding. Inmiddels heeft hij met de opbrengst al meer dan 20.000 oorlogskinderen kunnen helpen.

In 2014 deed Lions Nederland niet mee. In het jaar daarop won Hanan Bolhandia uit Leiden de eerste prijs op de Nationale Conventie met een project waarbij allochtone kinderen een vast bezoekpatroon hebben bij autochtone bewoners van verzorgingstehuizen. Dit jaar was Nederland op het Europa Forum in Sofia vertegenwoordigd door Milva Bon en Rosa van Kempen, twee jongedames  van 17 en 16 jaar die allerlei soorten koekjes bakken op bestelling waarvan de opbrengst gaat naar de voedselbank in Groningen. Tot nu toe hebben zij al meer dan €1.200 opgehaald.

 

Lijkt het een leuk programma voor jullie club? Dan volgen hieronder een paar tips en spelregels.

Het belangrijkste is: goed rondkijken in je omgeving of daar zo’n jongere aanwezig is.

  • Vraag er eens naar bij je kinderen of kleinkinderen,
  • vraag bij verschillende instellingen (buurthuizen, scholen, sportverenigingen, de wijkagent, etc.) of ze suggesties hebben.
  • Veel gemeenten kennen een zogenaamd jeugdlintje voor kinderen die iets bijzonders hebben gedaan; beslist de moeite waard om eens naar te kijken.
  • Organiseer een competitie binnen je club tussen de kandidaten en meld de winnaar/winnares aan bij de district coördinator Young Ambassador, uiterlijk twee weken voor de voorjaars districtsconventie. Benoem een clubofficer die het programma coördineert.

Deelnemers moeten in Nederland wonen; een kandidaat kan lid zijn van een Leoclub, maar moet door een Lionsclub worden voorgedragen.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de district coördinator:
Bouke Roodenburg 
Lionsclub Den Haag Pleiades
Hij wil met alle genoegen in jullie club over het programma komen vertellen.