Op deze pagina vindt u verschillende projecten die door clubs in ons district met succes worden ingezet als fundraiser.

E.e.a. is gecatagoriseerd.

Binnenactiviteit

Bridgedrive - Lionsclub Den Haag-Scheveningen

Korte projectomschrijving

Lionsclub Den Haag - Scheveningen organiseert al 33 jaar een bridgedrive. Het sleutelelement is dat ieder deelnemend bridgepaar een prijs wint. Een en ander wordt gecompleteerd met een loterij en een verzorgde lunch met kroketten.

De bridgedrive is een fundraiser. De prijzen worden veelal ter beschilking gesteld door de lokale horeca in de vorm van dinerbnnen.

Projectplan

Draaiboek
Begroting

 

Communicatie

Uitnodiging
Inschrijfformulier
Sponsorbrief
Flyer

 

Media-activiteit

Goede doelen krant - Lionsclub Voorburg Prinses Marianne

Korte projectomschrijving

Lionsclub Voorburg - Prinses Marianne publiceert jaarlijks een goede doelen krant in samenwerking met het lokale huis aan huis blad.

Het sleutelelement is dat lokale ondernemers een advertentie kunnen plaatsen waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de door de LC ondersteunde goede doelen. Ook kunnen lokale ondernemers zich, tegen een vergoeding, presenteren in een redactioneel stukje.

De redactionele inhoud bestaat uit nieuwsfeitjes van de Lionsclub (lokaal en landelijk).

Projectplan

Draaiboek
Begroting

 

Communicatie

Sponsorbijeenkomst 2017

Goede doelen krant 2017